KOLOKVIUM

Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí do Náměšti nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické obce (etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology a estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž se všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit ostatním oblast svého zájmu.
Příspěvky jsou každoročně publikovány v recenzovaném sborníku, který je dostupný jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi – Archiv příspěvků z kolokvií.


15. ročník Mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, folkovou, etnickou hudbu a world music

Od folkloru k world music: O paměti

Náměšť nad Oslavou, 31. červenec - 1. srpen 2018
Místo: podkroví nové radnice, Městský úřad, Masarykovo nám. 104
Vstup volný

kolokvium logo 2018 1

Výzva k účasti / žádost o odborné příspěvky

Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou a pořadatelé 33. ročníku Folkových prázdnin s potěšením oznamují konání 15. mezinárodního kolokvia se zaměřením na lidovou, folkovou a etnickou hudbu a world music. Kolokvium se uskuteční ve dnech 31. července a 1. srpna 2018 v prostorách nové radnice v Náměšti nad Oslavou jako součást týdenního festivalu Folkové prázdniny. Kolokvium se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

Pro letošní kolokvium byl zvolen název Od folkloru k world music: O paměti.

Tematika paměti je velmi široká. Lze na ni nahlížet z perspektiv řady vědních oborů, z pohledů kolektivních i individuálních, kulturních i společenských. „Kolektivní paměť, kulturní paměť, historická paměť, místní paměť, oficiální paměť, lidová paměť, veřejná paměť, sdílená paměť, sociální paměť, zvyk, dědictví, mýtus, tradice, kořeny, to všechno mohou být synonyma, vše může být studováno jedním způsobem pod jedním všezahrnujícím pojmem paměti“, píše Radmila Švaříčková-Slabáková ve své eseji „O paměti, historii vědomí a nevědomí. Současná bádání v paměťových studiích“ (2007).
Paměť však nesouvisí jenom s tím, co se sděluje, ale i s tím, jak se sděluje – jakými formami, prostředky či dovednostmi. S kulturní pamětí souvisí také její procesy, inspirace či využití. Otevřeme-li pomyslnou bránu do světa paměti, uvidíme nespočet možností, které nám dovolí poodhalit její projevy v době minulé i současné, v životě každodenním i výlučném, v různých sociálních vrstvách a prostředích.
Náměšťské kolokvium, soustředěné zejména kolem hudby a kultury vůbec, vybízí k nejrůznějším modifikacím tohoto tématu. Co pro nás znamená hudba a paměť? Jakou roli v ní mohou mít memoráty či jiné výpovědi autorů hudby a jejích interpretů? Jsou písňové sbírky či jiná notografie prodloužením paměti a její kodifikací? Proč dnes rekonstruujeme zaniklou lidovou hudbu či jiné starší hudební styly? Jak důležité jsou vzpomínky pro společnost? Může politický tlak proměnit obsah kulturní paměti, nebo se její zdeformovaný obraz opět může v nových podmínkách narovnat? Jak významnou roli mají nositelé kultury? Jakou roli hraje zapomínání, ale i rozpomínání v různých hudebních žánrech? A nakonec možná i otázka do vlastních řad: čím přispívají do kulturní paměti Folkové prázdniny a jeho aktivity?  

Organizátoři kolokvia se těší na návrhy příspěvků od badatelů, hudebníků, členů skupin a souborů, organizátorů, novinářů a zástupců dalších profesí, které mají blízko k hudbě lidové, folkové, etnické a world music. Kolokvium bude mít dva jednací jazyky – češtinu a angličtinu. Příspěvky na kolokvium jsou omezené časem do 15 minut (tj. asi 5 normostran či 9000 úhozů). Vybrané přednesené příspěvky budou zveřejněny ve sborníku.

Přihlášky na kolokvium a návrhy příspěvků zašlete nejpozději do 31. května 2018. 
Do přihlášky, prosím, uveďte:
- název příspěvku česky a anglicky
- obsah příspěvku v délce zhruba 200 slov, česky i anglicky
- požadavky na audiovizuální techniku
- jméno přednášejícího (případně tituly)
- jméno instituce či organizace, kterou zastupujete
- svou poštovní adresu
- svůj e-mail
- číslo telefonu, případně faxu

Přihlášky na kolokvium a návrhy příspěvků zašlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na tuto adresu se také obracejte s případnými dotazy.
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2018. Zprávu o zařazení Vašeho příspěvku Vám zašleme do poloviny června.