KOLOKVIUM

Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí do Náměšti nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické obce (etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology a estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž se všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit ostatním oblast svého zájmu.
Příspěvky jsou každoročně publikovány v recenzovaném sborníku, který je dostupný jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi – Archiv příspěvků z kolokvií.


16. ročník Mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, folkovou, etnickou hudbu a world music

Od folkloru k world music: Hudba a spiritualita

Náměšť nad Oslavou, 30. - 31. červenec 2019
Místo: podkroví nové radnice, Městský úřad, Masarykovo nám. 104
Kolokvium pořádá Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou s finanční podporou Ministerstva kultury.

Vstup volný

kolokvium logo 2019 1

Předběžný program kolokvia

úterý 30. 7. 2019
9.30 – 10.00 registrace účastníků (podkroví nové radnice, Městský úřad, Masarykovo nám. 104)
10.00 – 10.10 úvod kolokvia
10.10 – 10.25 Marta Toncrová – Lucie Uhlíková: Částečná ztráta paměti aneb o lidových duchovních písních českých zemí
10.30 – 10.45 Marta Ulrychová: Jak je tomu s chybějícími edicemi pohřebních písní
10.50 – 11.05 Miloš Štědroň: Janáčkova pozdní spiritualita
11.10 – 11.30 přestávka
11.30 – 11.45 Ondřej Skovajsa: Setkání: Martin Buber a lidová píseň
11.50 – 12.05 Jiří Plocek: O zapomenutém katolickém „písničkáři“ a psaní liturgických písní
12.10 – 12.25 Klára Hedvika Mühlová: Duchovní linie novodobé migrace lidových písní z Českých zemí do Severní Ameriky
12.30 – 14.00 přestávka
14.00 – 14.15 Iivi Zájedová: Estonský festival „Laulupidu“ a spiritualita
14.20 – 14.35 Kateřina García: Mezi mořským přílivem a písečným břehem: světské a sakrální motivy ve dvou sefardských svatebních písních
14.40 – 14.55 Petr Dorůžka: Spiritualita v tavícím kotlíku: jak korespondují hudební fúze a synkretická náboženství
15.00 – 15.30 diskuse k přednáškám

středa 31. 7. 2019
10.00 – 10.15 Kristýna Bártová: Podoba černošského spirituálu a gospelu v české kultuře v letech 1948–1989
10.20 – 10.35 Irena Přibylová: Paul Robeson v Československu
10.40 – 10.55 Jan Sobotka: Kytary v kostele, věčná otázka
11.00 – 11.20 přestávka
11.20 – 11.35 Aleš Opekar: Bůh si zakryl tvář. Náboženské odkazy v nenáboženských významech textů v populární hudbě
11.40 – 11.55 Milan Tesař: Žalmy a Píseň písní – starozákonní inspirace pro současnou písňovou tvorbu
12.00 – 12.15 Lee Bidgood: Believing and Singing: Translating Songs of Faith in the Czech Republic
12.30 – 14.00 přestávka
14.00 – 15.30 seminář, diskuse, debata s pozvanými hudebníky