KCHUN

KCHUN: PURGATIO

UNIKÁTNÍ AUDIOVIZUÁLNÍ KONCERT SE SVĚTELNOU ANIMACÍ

DANTEHO BOŽSKÁ KOMEDIE V PODÁNÍ PĚVECKÉHO DUA KCHUN (MARTIN PROKEŠ, MAREK ŠULC), V PŘEDNESU VLADIMÍRA JAVORSKÉHO A KRESBY SVĚTLEM (ATILA VÖRÖS, RUDOLF ŽIVEC)

Jedná se o mimořádné audiovizuální dílo, spojující v jeden celek gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem. Pěvecké duo Martin Prokeš (tenor) a Marek Šulc (baryton), herec Vladimír Javorský, výtvarník Atila Vörös a videoartista Rudolf Živec zvou k ojedinělé příležitosti být sám se sebou, sám se svou duší, vnímat lidský hlas a spočinout v daném okamžiku.
Představte si kostel do naprosté tmy a ticha. Náhle se tma probouzí… Světlo a jeho magické obrazy vetkly pomyslný život lidské duši a ta se vydává na cestu. Stejně tak jako v Danteho Božské komedii prochází po smrti duše peklem a očistcem, až nakonec dojde do samotného ráje. Touto strastiplnou cestou ji provází jen magický zpěv dvou lidských hlasů. A rovněž hlas vypravěče, jenž sám, obklopen tmou, promlouvá ke každému z posluchačů a jen jemu jedinému, sedícímu ve tmě, předává věčný příběh života a smrti, moudrosti a pokory.

Autor fotografie: Lukáš Marhoul