MISTERIOS DEL AMOR

MISTERIOS DEL AMOR

SEFARDSKÉ PÍSNĚ JAKO HUDEBNÍ KRÁSA NA VĚKY VĚKŮ

SEFARDSKÉ PÍSNĚ S PROCÍTĚNOSTÍ A MUZIKANTSKOU VIRTUOZITOU.

O tom dobře víme a slyšeli jsme je na Folkovkách už v mnoha podáních; zpěvačka Eliška Tesařová, perkusistka Marta Kratochvílová s loutnistou a kytaristou Janem Čižmářem a zpívajícím kontrabasistou Marianem Friedlem se však upnuly k písním dotýkajícím se tématu lásky. Krom hluboce emotivních sefardských písní zazní také hudba podobného náboje a inspirativnosti z iberského světa a středomořské oblasti.
Co se týká sefardské hudby, posloucháme písně zpívané v jazyku ladino, vzniklé z velké části až po vyhnání ze Španělska v roce 1492 a během putování do Portugalska, Středomoří, Turecka, na Balkán a přes Gibraltarský průliv do severní Afriky. O jejich původu se navíc pouze domníváme, protože sefardští Židé melodie nezapisovali do not a soustředili se hlavně na texty. Dlouho se také s nadsázkou tvrdilo, že písně pocházejí od Sefardů, jsou určeny Sefardům a zpívány po sefardsku.
Pak je ale celosvětově proslavily zpěvačky Yasmin Levy, Mara Aranda nebo Noam Vazana, a dnes je bez velkého překvapení na koncertech uvádí i český soubor Misterios del Amor. S procítěností a muzikantskou virtuozitou jaká k nim patří.