COLLOQUY


The “From Folklore to World Music” Colloquy takes place traditionally at the end of July, within a week-long Folk Music Holiday festival in Náměšť nad Oslavou, Czech Republic. The colloquy was launched in 2003, was repeated after a year-gap in 2005, and since 2007 it has been organized each year. Over the years, the colloquy has become a household name within the festival: not only because of its structured programme, but also for the core of its regular presenters and even for regularly attending visitors, though their number keeps increasing every year. The colloquy scope is quite wide; it invites presentations and discussion on ethnic music, traditional folk music, contemporary folk music, and world music. The speakers come both from a scholarly environment, and from music media: they are ethnologists, ethnomusicologists, ethno choreologists, musicologists, and aestheticians, as well as editors and writers, and quite often musicians as well. In fact, the meeting in one room of professionals from two opposite sides of the music field was the original intention of the colloquy founders. The theme of the colloquy differs each year (because it is related to the theme of the festival), but the attendees are united in their aim to discover all possible aspects of music “from folklore to world music”, to discuss it and to present their own special interest within the theme. Each year, presentations from the colloquy are published in a reviewed volume, which is available both in paper and electronic forms.


 The 16th  international colloquy on folk music, modern folk music, ethnic music and world music 

From Folklore to World Music: Music and Spirituality

Náměšť nad Oslavou, July 30 – 31, 2019

  

Preliminary program of the colloquy

Tuesday July 30, 2019
09.30 – 10.00 registration (Masarykovo nám. 104)
10.00 – 10.10 introduction
10.10 – 10.25 Marta Toncrová – Lucie Uhlíková: Částečná ztráta paměti aneb o lidových duchovních písních českých zemí
10.30 – 10.45 Marta Ulrychová: Jak je tomu s chybějícími edicemi pohřebních písní
10.50 – 11.05 Miloš Štědroň: Janáčkova pozdní spiritualita
11.10 – 11.30 break
11.30 – 11.45 Ondřej Skovajsa: Setkání: Martin Buber a lidová píseň
11.50 – 12.05 Jiří Plocek: O zapomenutém katolickém „písničkáři“ a psaní liturgických písní
12.10 – 12.25 Klára Hedvika Mühlová: Duchovní linie novodobé migrace lidových písní z Českých zemí do Severní Ameriky
12.30 – 14.00 break
14.00 – 14.15 Iivi Zájedová: Estonský festival „Laulupidu“ a spiritualita
14.20 – 14.35 Kateřina García: Mezi mořským přílivem a písečným břehem: světské a sakrální motivy ve dvou sefardských svatebních písních
14.40 – 14.55 Petr Dorůžka: Spiritualita v tavícím kotlíku: jak korespondují hudební fúze a synkretická náboženství
15.00 – 15.30 discussion

Wednesday July 31, 2019
10.00 – 10.15 Kristýna Bártová: Podoba černošského spirituálu a gospelu v české kultuře v letech 1948–1989
10.20 – 10.35 Irena Přibylová: Paul Robeson v Československu
10.40 – 10.55 Jan Sobotka: Kytary v kostele, věčná otázka
11.00 – 11.20 break
11.20 – 11.35 Aleš Opekar: Bůh si zakryl tvář. Náboženské odkazy v nenáboženských významech textů v populární hudbě
11.40 – 11.55 Milan Tesař: Žalmy a Píseň písní – starozákonní inspirace pro současnou písňovou tvorbu
12.00 – 12.15 Lee Bidgood: Believing and Singing: Translating Songs of Faith in the Czech Republic
12.30 – 14.00 break
14.00 – 15.30 seminar, discussion