INTERNET

V době Folkových prázdnin je pro návštěvníky volně přístupné wifi připojení k internetu. Jde o prostor v blízkém okolí informačního centra na Masarykově náměstí, kempu za Špitálkem, Staré tkalcovny, ale také o zámecký park. V něm se můžete připojit po dobu Folkových prázdnin od pódia až po oranžový a bílý stan neomezeně.