UBYTOVÁNÍ V KEMPU 2023

V kempu za Špitálkem je možnost levného ubytování a stravování po celý festivalový týden.

Ceník kempu 2023

Ceny jsou uvedeny za 1 noc

 

 Stan (pro dvě osoby do obvodu 8 m) 100 Kč
 Stan (s větším obvodem než 8 m) 150 Kč 
 Osoba od 16. narozenin
120 Kč
 Dítě do 16. narozenin
 60 Kč
 Auto  130 Kč
 Karavan  180 Kč
 Pes/kočka 50 Kč

 

Pozn.: U aut a karavanů jde pouze o poplatek za námi zajištěné a placené parkování

 

Sprcha (1 vstup) ..............................................25 Kč

Vstup do úschovny..........................................20 Kč

 

 

Pravidla pro ubytování v kempu

Jsme rádi, že jste přijeli na Folkové prázdniny. Aby Váš pobyt nebyl pokažen zbytečnými problémy a konflikty, prosíme Vás o dodržování následných pravidel:

Provoz recepce 9-17 h

Problémy se pokuste řešit vzájemnou dohodou. Pokud k ní nedojde, rozhodne služba na recepci nebo správce kempu.

Se všemi připomínkami, dotazy a problémy se prosím obracejte na službu v recepci, nebo v případě nouze na standartní služby -  Hasiči: 150,  Záchranka: 155, Policie: 158

Kemp a jeho služby slouží výhradně pro návštěvníky festivalu Folkové prázdniny.

Nárok na místo a služby vzniká po přihlášení se a zaplacení stanovených poplatků.

Kemp umožňuje ubytování pouze ve vlastních stanech.

Každý stan musí být viditelně (nejlépe u vchodu) označen přiděleným číslem. (čísla stanů se po ukončení pobytu nevracejí)

Číslem stanu, prosíme, označte i Vašeho zvířecího miláčka - za kterého po celou dobu jeho pobytu v kempu odpovídáte.

Každý ubytovaný je povinen v kempu nosit identifikační náramek opravňující vstup na Folkové prázdniny (denní nebo týdenní).

Za děti po celou dobu pobytu v kempu odpovídají rodiče. Doporučujeme, aby dítě znalo číslo stanu.

Ohraničování okolí stanů není dovoleno.

Kemp uvnitř nemá k dispozici parkoviště a neumožňuje vjezd vozidel do prostoru kempu. Parkování před kempem mezi Špitálkem a vilou Domu dětí a mládeže, je možné pouze pro vyložení zavazadel a po dohodě s recepcí. Na odvoz těžších zavazadel je možno si zapůjčit kolečko.

Ubytovaní v kempu obdrží parkovací kartu s číslem stanu, kterou viditelně umístí po celou dobu pobytu do vozidla za přední sklo. Pro ubytované v kempu bude vyhrazeno parkoviště v areálu firmy Habitat, toto parkování je zpoplatněno. Používat kartu doporučujeme i autům, která placené parkování nevyužívají.

Část kempu ve farní zahradě je určena zejména pro ubytované s dětmi. Je třeba tam v maximální míře udržovat noční klid od 22:00 hod. a brát ohled na malé děti.

Zbytek kempu je na louce za vilou směrem k cyklostezce a řece.

Kemp není oplocen a s ohledem na veřejný prostor nelze vyloučit pohyb cizích osob. Dále v prostorách kempu probíhají během dne dílny. Proto prosíme, cennější věci neponechávejte bez dohledu, nebo využívejte úschovnu. Cena úschovny je 20,- Kč za 1 vstup, zajišťuje recepce nebo správa kempu. Úschovna momentálně nemá prostor na jízdní kola.

Pro ubytované je k dispozici následující sociální zařízení: mycí žlab, WC na dvorku Špitálku a WC buňky pod recepcí.  Pitná voda je pouze voda v umyvadlech na WC a v kuchyňce.

V kuchyňce je k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba, vařič a chladnička. Chladnička slouží pouze na potraviny. Každá věc/balíček musí být opatřen číslem stanu a datem. Věci bez popisu a starší dvou dnů budou likvidovány bez upozornění! Kuchyňku mohou bez dohledu používat pouze starší 15 let.

Sprchy v buňce pod recepcí jsou zpoplatněny 25,- Kč za každé použití, poplatek, prosíme, plaťte na recepci. (Platí se předem, jen při neobsazené recepci zpětně).

Šetřete vodou.

Skříňky a všechny ostatní zásuvky jsou určeny pouze pro nabíjení mobilů, smí je využívat jen osoba starší 18 let a je zakázaná jakákoli manipulace s nimi. Hlídáni mobilů a přístrojů při nabíjení nemůžeme zajistit!

Spaní pod širákem, zavěšení hamaky, výjimečně v případě nepříznivého počasí přespání v „bílém stanu“ nebo na pódiu  (jen do 9:00) je možné a podléhá přihlášení a zpoplatění.

Prosba pro ubytované:

Při stavbě stanů prosím zachovávejte volné přirozené i vyznačené průchody. Snažte se, aby stanové šňůry a kolíky nezasahovali do cest, kolíky zcela zatloukejte nebo je výrazně označte! Je tu pohyb malých dětí i dospělých a v noci není kemp osvětlen!

Nestavějte stany v blízkosti ohnišť.

Natahování el přívodů od zásuvek do stanů není dovoleno!

Ve farské zahradě mívají každý rok v zemi hnízdo vosy – vyhněte se jim a není-li místo označeno, dejte to vědět recepci. 

Odpadky odhazujte do připravených košů. Třiďte odpad, kontejnery na separovaný sběr jsou před vchodem do kempu.

Kouření v prostoru kempu je povoleno pouze u vyhražených ohnišť.

Oheň je možné rozdělávat pouze na upravených ohništích, dříví je k dispozici volně, ale máme jej omezené množství, prosíme, neplýtvejte jím. Ohniště ve farní zahradě se používá pouze do 22:00.  

Při případné noční hudební produkci u ohně prosíme, berte ohled na ostatní ubytované.

Nepřenášejte lavice, stoly a slunečníky a ostatní vybavení.

Prosíme, udržujte a pomáhejte udržovat pořádek.  K ostatním ubytovaným se chovejte ohleduplně. 

Prosíme, abyste všechny stanové kolíky a podobné věci po sobě ze země vytahali. Zapomenuté kolíky ničí sekačky na trávu.

Vítáme a děkujeme za všechny vaše připomínky, nápady i případnou drobnou pomoc, pouze prosíme, nedělejte změny a nic neupravujte bez vědomí správy kempu.

Folkové prázdniny nejsou komerčním festivalem, velká část organizátorů jsou dobrovolníci, a tak Folkovky budou jen takové, jaké si je všichni uděláme.

Děkujeme Vám.