VÝSTAVY

Nedílnou součástí Folkových prázdnin jsou i výstavy, které je možno navštívit v průběhu celého festivalu. Výstavy potkáte v zámeckém parku, Galerii 12, tzv. Kavecu, ve Výstavní síni galerie ve Staré radnici a ve Staré tkalcovně.

Rozpis výstav zveřejníme začátkem července.