KOLOKVIUM

Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí do Náměšti nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické obce (etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology a estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž se všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit ostatním oblast svého zájmu.
Příspěvky jsou každoročně publikovány v recenzovaném sborníku, který je dostupný jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi – Archiv příspěvků z kolokvií.


 17. ročník Mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, folkovou, etnickou hudbu a world music

Od folkloru k world music: Hudba a prostor

Náměšť nad Oslavou, 28. - 29. červenec 2020
Místo: CETT - Konferenční sál, Podhradí 127, Náměšť nad Oslavou
Kolokvium pořádá Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou s finanční podporou Ministerstva kultury.

Vstup volný

kolokvium logo 2020 1

Předběžný program kolokvia

úterý 28. 7. 2020
9.30 – 10.00 registrace účastníků (CETT - Konferenční sál, Podhradí 127, Náměšť nad Oslavou)
10.00 – 10.10 úvod kolokvia
10.10 – 10.25 Jarmila Procházková: Janáčkovo vnímání symbiózy lidové písně a prostoru
10.30 – 10.45 Juraj Hamar: Priestor v ľudovej balade
10.50 – 11.05 Zdeněk Vejvoda: Křižovatky prostoru a času v lidové slavnosti konopická z Pošumaví
11.10 – 11.30 přestávka
11.30 – 11.45 Marta Ulrychová: Hledaný „modus vivendi“ německého výboru Státního ústavu pro lidovou píseň v podmínkách první Československé republiky
11.50 – 12.05 Martina Pavlicová: Vykročení mimo vlastní prostor: cesta k současným etnokulturním tradicím
12.10 – 12.25 Lucie Uhlíková: Z venkova do města a zase zpět: proměny „životního“ prostoru folkloru v českých zemích ve druhé polovině 20. století
12.30 – 14.00 přestávka
14.00 – 14.15 Alžbeta Lukáčová: Stopy starých muzikantov ako priestor pre pohyb vpred
14.20 –14.35 Ewa Żurakowska: Folklorní prostorová odysea – cestování ke kořenům hudby
14.40 – 14.55 Iivy Zájedová: Estonský prostor a hudba
15.00 – 15.15 Kateřina García: Místo a prostor v písních diaspory
15.20 – 15.35 Jiří Plocek: Život písně mezi jedničkami a nulami
15.45 –16.30 diskuse k přednáškám

středa 29. 7. 2020
10.00 – 10.15 Marian Friedl: Hudbou zachytit prostor a čas
10.20 – 10.35 Jan Sobotka: Got a Map to the Highway, Baby… Blues a kartografie
10.40 – 10.55 Irena Přibylová: Kanada a my aneb Píseň severu
11.00 – 11.20 přestávka
11.20 –11.35 Jiří Moravčík: Bubenický rituál taiko, v němž se člověk proměňuje ve zvuk
11.40 – 11.55 Petr Dorůžka: Modální hudba, kulturní identita, porušování pravidel a improvizace
12.00 – 12.15 Milan Tesař: Hudebníci a virtuální prostor nejen v době koronavirové
12.30 – 14.00 přestávka
14.00 – 14.15 Aleš Opekar: České muzikály - mezi divadelním a filmovým prostorem
14.20 – 14.35 Julia Ulehla: Towards an Architecture of Sound: Exploratory Poetics for the Spatialization of Song
14.40 – 14.55 Tiago Lucas: Garcia Kitchens, Barnyards, Botecos & Squares. Music on margins of the cultural industry
15.00 – 15:15 Milan Zeibert: Pumpujte, pumpujte, volný prostor! aneb Půjdu, kam chci, dupnula zelená lučištnice a ve svých písních zabrala větší území než Alexandr Makedonský, Robur Dobyvatel a markýz Gero dohromady
15.30 – 16.30 seminář, diskuse