KOLOKVIUM

Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí do Náměšti nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické obce (etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology a estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž se všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit ostatním oblast svého zájmu.
Příspěvky jsou každoročně publikovány v recenzovaném sborníku, který je dostupný jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi – Archiv příspěvků z kolokvií.


18. ročník Mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, folkovou, etnickou hudbu a world music

Od folkloru k world music: Hudba a kapitál

Náměšť nad Oslavou, 27.–28. červenec 2021
Místo: sál areálu CETT, Náměšť nad Oslavou
Vstup volný

kolokvium logo 2017

Výzva k účasti / žádost o odborné příspěvky

Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou s potěšením oznamuje konání 18. mezinárodního kolokvia se zaměřením na lidovou, folkovou a etnickou hudbu a world music. Kolokvium se uskuteční ve dnech 27. – 28. července 2021 v sále areálu CETT v Náměšti nad Oslavou. Kolokvium se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

Pro letošní kolokvium byl zvolen název Od folkloru k world music: Hudba a kapitál.

Od 70. let 20. století si společenské vědy často kladou otázku, jaká je pozice aktéra v sociálním prostoru a co je podmínkou pro to, aby jej mohl proměňovat. S odpovědí je spojováno studium různých druhů kapitálu, které rozpracoval francouzský sociolog Pierre Félix Bourdier (1930–2002). Obecný koncept kapitálu, v němž se vyděluje kapitál ekonomický, sociální a kulturní, však získává konkrétní podobu jen tehdy, když je propojen s určitým sociálním a historickým kontextem. Necháme-li se volně inspirovat tímto teoretickým rámcem, nabízí se nám široké spektrum výzkumných problémů, které se dotýkají obsahu náměšťského kolokvia:
Co mohou znamenat jednotlivé druhy kapitálu pro oblast hudební či uměleckou?
Jak moc jsou určující vazby mezi kapitálem hmotným a nehmotným (tedy sociálním a kulturním) v hudbě či jiné tvůrčí oblasti?
Jak může kulturní kapitál (tedy získané znalosti či dovednosti) souviset s životní cestou či její proměnou u konkrétních osobností?
Jak analyzovat ve světle konceptu kapitálu např. projevy lidové kultury?
Proč a jak jsou opakovaně využívány jako politický kapitál?
A kterých dalších hudebních žánrů se to také týká?
A lze vůbec vtěsnat jemné předivo kulturních výpovědí do konstrukce sociálních věd?

Organizátoři kolokvia se těší na návrhy příspěvků od badatelů, hudebníků, členů skupin a souborů, organizátorů, novinářů a zástupců dalších profesí, které mají blízko k hudbě lidové, folkové, etnické a world music. Kolokvium bude mít dva jednací jazyky – češtinu a angličtinu. Příspěvky na kolokvium jsou omezené časem do 15 minut (tj. asi 5 normostran či 9000 úhozů). Vybrané přednesené příspěvky budou zveřejněny ve sborníku.

Přihlášky na kolokvium a návrhy příspěvků zašlete nejpozději do 31. května 2021. 
Do přihlášky, prosím, uveďte:
- název příspěvku česky a anglicky
- obsah příspěvku v délce zhruba 200 slov, česky i anglicky
- požadavky na audiovizuální techniku
- jméno přednášejícího (případně tituly)
- jméno instituce či organizace, kterou zastupujete
- svou poštovní adresu
- svůj e-mail
- číslo telefonu

Přihlášky na kolokvium a návrhy příspěvků zašlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Na tuto adresu se také obracejte s případnými dotazy.
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2021. Zprávu o zařazení Vašeho příspěvku Vám zašleme do poloviny června.
Účastníci dostanou zároveň předběžný program kolokvia. Organizátoři poskytnou registrovaným účastníkům, kteří budou přednášet, ubytování zdarma na dvě noci v Náměšti nad Oslavou, tedy 27. a 28. července.
Místem konání bude sál v areálu CETT v Náměšti nad Oslavou. Letošního ročníku kolokvia se budete opět moci zúčastnit také vzdáleně prostřednictvím videokonference. Stravování bude přizpůsobeno aktuálním hygienickým opatřením. Bližší informace k případným hygienickým opatřením zašleme.

Prezentující účastníci kolokvia obdrží na začátku roku 2022 zdarma příslušný výtisk sborníku.
O dalších detailech budeme včas informovat.