KOLOKVIUM 2014

V diskusi k předchozímu ročníku kolokvia se ukázalo, že mnohé jevy či projevy, ke kterým se účastníci jednotlivých ročníků ve svých příspěvcích vyslovili, doznaly v rychle se měnícím globalizovaném světě proměn a jejich dřívější vymezení či chápání se posunulo. Toto zjištění přivedlo organizátory kolokvia k myšlence návratu k tématu prvního setkání, tedy k osvětlení terminologie, historiografie i důležitých kontextů vztahujících se zejména k tradiční hudbě a její transformaci v celosvětovém fenoménu zvaném world music.
Problematika globalizace kultury, její světová unifikace a zároveň stále se zesilující důraz na to, aby byla zachována jedinečnost svébytných kultur v takto se vyvíjejícím prostředí, se již řadu let promítá v řadě odborných i publicistických příspěvků nejen na náměšťském kolokviu. Ačkoli mnohé hudební projevy vyrostly právě z globální kultury, nezanedbatelná zůstává otázka opačná: čím přispěly konkrétní kultury propojenému světu. A právě v tomto rámci se pohybovalo téma náměšťského kolokvia v roce 2014 – jeho účastníci chtěli připomenout, co z české (ale nejenom české) hudební kultury představuje obohacení pro jiné, co bylo přijato, transformováno, mnohdy i zapomenuto, anebo znovu obnoveno, ale ve své době žilo a mělo význam daleko za českými (či jinými) hranicemi. Název kolokvia však zároveň naznačoval, že směřování vlivů nebylo referujícími vnímáno jednostranně. Svět nebyl vždy globalizovaný, kulturní účet „má dáti – dal“ měl vždy dvě strany a fungoval bez ohledu na hranice geografické, náboženské, sociální či etnické. Hudba totiž byla a stále je univerzálním jazykem.

(z úvodního textu sborníku)

Od folkloru k world music: SVĚT V NÁS, MY VE SVĚTĚ

 • OBSAH (PDF)
 • Úvodem (PDF)
 • Introduction (PDF)
 • Martina Pavlicová – Lucie Uhlíková | Vystěhovalectví do Ameriky a kulturní paměť (na příkladu moravské zpěvní tradice) (PDF)
 • Irena Přibylová | Když jsme opustili Prahu aneb česká hudba v Texasu (PDF)
 • Helena Bretfeldová | A já su synek z Polanky, a já su cérka z Lidečka. Valašská diaspora ve slavonském Bjeliševci a její vztah k lidové kultuře původní vlasti (PDF)
 • Miloš Štědroň | Ernst Vančura a Eduard Nápravník – dvě kariéry hudebníků na Rusi v rozmezí století (PDF)
 • Marta Ulrychová | Pošumavští světáci – čeští muzikanti v cirkusových kapelách (PDF)
 • Jan Sobotka | Staré jako černoch sám... Blues v Čechách v letech 1924–1966 (PDF)
 • Aleš OpekarMy cizinou jsme bloudili... Česká alternativní hudba a její ojedinělé šance na úspěch v zahraničí (PDF)
 • Jiří MoravčíkCzech Music Crossroads: prezentace a uplatnění české alternativní hudby v zahraničí (PDF)
 • Milan TesařJazykové strategie českých interpretů alternativní hudby (PDF)
 • Jiří Plocek | Moje muzikantská cesta do Ameriky a zpět (PDF)
 • Petr DorůžkaVzpomínky na Alana Lomaxe aneb souvislosti mezi psychedelickým guru Kenem Keseym, českými trampy a Milošem Formanem (PDF)
 • Juraj Hamar | Obraz sveta v slovenských koledách, vinšoch a vianočných hrách (PDF)
 • Stanislav Rečičiar | Tradičná hudba vo svete digitálnych obrazov (PDF)
 • Irén Lovász | Od lidové hudby k world music: využití maďarských lidových písní pro duchovní ozdravění world music (PDF)
 • Medailony autorů (PDF)