KOLOKVIUM 2009

Smích a pláč jsou dvě krajní polohy vyjádření emocí lidské duše. Mezi nimi se odvíjí celý život člověka. Hudba je dokáže nejen vyvolat, ale často nejrůznější životní okamžiky spojené se smutkem a radostí doprovází. Jejich škála je široká, stejně jako je široké hudební vyjádření. Pod vnějším povrchem se však skrývá řada otázek směřujících k hlubším vsrtvám tohoto tématu. Jejich linie se vine od poznání hudby pro danou příležitost (např. u svatby či posledního rozloučení) přes osobnost autora - tvůrce či interpreta (jaké vnitřní impulsy vedly k jeho dílu) až k ryze účelovým komerčním praktikám (upřímnost kontra kalkul). Postřehy, které přineslo zamyšlení se nad dvěma nejsilnějšími projevy emocí v hudbě i mimo ni, byly námětem mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, folkovou a etnickou hudbu a world music, které se uskutečnilo ve dnech 21. a 22. července 2009 v rámci Folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou a které se již popáté pokusilo naplnit ideu setkávání zástupců akademické obce a hudebních publicistů, ale i studentů či zájemců z řad široké veřejnosti v žánrovém rozsahu OD FOLKLORU K WORLDMUSIC (tento název nesl i první ročník v roce 2003).
O filosofii své hudební tvorby tentokrát vyprávěli a na následné otázky zúčastněných tentokrát odovídali irský zpěvák, hudebník a světoběžník Liam Ó Maonlaí (21. 7.) a písničkářka  (a zároveň lékařka) indického původu Rupa Marya ze skupiny Rupa & The April Fishes (22. 7.).

(z úvodního textu sborníku)

 Od folkloru k world music: SMÍCH A PLÁČ

 • OBSAH (PDF)
 • Úvodem (PDF)
 • Martina Pavlicová  | Život je smích skrze slzy (PDF)
 • Lucie Uhlíková | Smutné počtení - obraz žida v moravském folkloru (PDF)
 • Juraj Hamar | Erotické ako komické (v ľudovej piesni) (PDF)
 • Milan Tesař | Příčiny pláče (a smíchu) v Moravských národních písních Františka Sušila (PDF)
 • Jiří Traxler | Prostoupení radosti a smutku v zápisech folkloru Jana Jeníka z Bratřic z počátku 19. století (PDF)
 • Lubomír Tyllner | Zpěvy pohřebního obřadu jihočeských Blat ve druhé polovině 20. století (PDF)
 • Helena Bretfeldová | Ambivalence veselí a žalu na životních křižovatkách a jejich reflexe v textech lidových písní Valašska a Horňácka (PDF)
 • Janyl Jusubjanová | Smích a pláč v kyrgyzské písni (PDF)
 • Petr Dorůžka | Od maďarského sebevražedného songu k totalitnímu zneužití folkloru (PDF)
 • Irena Přibylová | Minstrelové s černou tváří (PDF)
 • Jan Sobotka | Temná noc, chladná zem – výrazové prostředky blues (PDF)
 • Tereza Vrbová | Flamenco – emoce naplno (PDF)
 • Jiří Moravčík | Kinshasa: bezhlavě radostný tanec uprostřed beznaděje (PDF)
 • Pavel Malovič | Smiech jako afrodiziakum života alebo liek na výkonnosť (PDF)
 • Adresář autorů (PDF)

 

From Folklore to World Music: LOUGH AND CRY

 • CONTENS (PDF)
 • Introduction (PDF)
 • Martina Pavlicová  | Life is Laughter through Tears (PDF)
 • Lucie Uhlíková | Such a sad read: The Image of a Jew in Moravian Folkore (PDF)
 • Juraj Hamar | Erotic as well as Comic Topics (in the Folksong) (PDF)
 • Milan Tesař | Reasons for Crying and Laughing in Sušil´s Moravian Folk Songs (PDF)
 • Jiří Traxler | The Meeting of Sadnees and Joy in the Early 19th Century Folklore Records by Jan Jeník from Bratřice (PDF)
 • Lubomír Tyllner | Funeral Ceremony Songs of the South Bohemian Blata in the Second Half of the 20th Century (PDF)
 • Helena Bretfeldová | | The Ambivalence of Joy and Sorrow at Life´s Crossroads and their Reflection in Folk Songs Lyrics from the Moravian Wallachia and Horňácko Regions (PDF)
 • Janyl Jusubjan | Laughter and Crying in Kyrgyz Songs  (PDF)
 • Petr Dorůžka | From a Hungarian Suicidical Song to the Totalitarian Abuse of Folklore (PDF)
 • Irena Přibylová | The Black-Faced Minstrels (PDF)
 • Jan Sobotka | A Dark Night, a Cold Night: the Phraseology of Blues (PDF)
 • Tereza Vrbová | Flamenco: Intense Emotions (PDF)
 • Jiří Moravčík | Kinshasa: A Reckless Joyful Dance amidst Despair (PDF)
 • Pavel Malovič | Laughter as a Life Aphrodisiac and a Booster of Productivity (PDF)
 • The List of Authors (PDF)