KOLOKVIUM 2013

Desátý ročník mezinárodního hudebního kolokvia v Náměšti nad Oslavou, konaného jako doprovodná akce festivalu Folkové prázdniny a zaměřeného především na oblast hudby lidové, etnické, folkové a na široký proud označovaný termínem world music, přivítal v podstatě již tradiční účastníky, a to jak z okruhu přednášejících, tak posluchačů. Všechny spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k world music“ i vůle diskutovat o problémech a představit ostatním oblast svého zájmu. Jubilejní náměšťské setkání se neslo v duchu terminologických definicí, medailonů významných osobností i nejrůznějších výrazných počinů hudebního světa. Vše zastřešovalo téma Od folkloru k world music: Co patří do encyklopedie.
V diskusi k předchozímu ročníku kolokvia se ukázalo, že mnohé jevy či projevy, ke kterým se účastníci jednotlivých ročníků ve svých příspěvcích vyslovili, doznaly v rychle se měnícím globalizovaném světě proměn a jejich dřívější vymezení či chápání se posunulo. Toto zjištění přivedlo organizátory kolokvia k myšlence návratu k tématu prvního setkání, tedy k osvětlení terminologie, historiografie i důležitých kontextů vztahujících se zejména k tradiční hudbě a její transformaci v celosvětovém fenoménu zvaném world music.

(z úvodního textu sborníku)

Od folkloru k world music: CO PATŘÍ DO ENCYKLOPEDIE

 • OBSAH (PDF)
 • Úvodem (PDF) (číst)
 • Introduction (PDF)
 • Martina Pavlicová – Lucie Uhlíková | Folklor jako součást nehmotného kulturního dědictví: kam s ním? (PDF) (číst)
 • Jarmila Procházková | Od živé tradice k teorii: poznámky k původu Janáčkova odborného termínu „zhušťování“ (PDF)
 • Marta Toncrová | Od variability k tvorbě: ke vzniku nových lidových písní na Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 20. století (PDF)
 • Marta Ulrychová | Německá lidová píseň na západě Čech (PDF)
 • Alžbeta Lukáčová | „Džezy“ – kapely na križovatke žánrov v slovenskej ľudovej ansámblovej hudbe (PDF)
 • Jan Sobotka | Josef Režný, dudák víc než jen strakonický (PDF)
 • Jiří Plocek | Jaromír Nečas – prorok české world music (PDF)
 • Aleš Opekar | World Music – heslo do encyklopedie aneb definice nedefinovatelného (PDF)
 • Irena Přibylová | Lidová píseň v digitálním věku (PDF)
 • Jiří Moravčík | Radosti a strasti tuzemských festivalů world music (PDF)
 • Milan Tesař | Hudební album: Má stále smysl? (PDF)
 • Petr Dorůžka | Hudba budoucnosti, nebo propadák? (PDF)
 • Medailony autorů (PDF)