KOLOKVIUM 2019

Dnešní svět je rychlý, pragmatický, v posledních desetiletích propojený a globalizovaný. Životní styl v mnohém určují média, virtuální realita se zdá mnohdy silnější než skutečnost. Jen občas se do centra pozornosti dostanou otázky, které souvisejí s tím, co bylo pro všechny historické společnosti určující – duchovní svět spjatý s nejrůznějšími věrskými představami a náboženstvími. To, co člověka přesahovalo v jeho každodenním bytí, bylo zároveň cestou jeho duchovního poznání. A právě tato dimenze byla a dodnes je určujícím impulzem mnoha hudebních projevů v nejrůznějších formách a žánrech. Jejich rozptyl je stejně široký jako snahy o jejich osvětlení. Zaměření 16. ročníku mezinárodního kolokvia Od folkloru k world music na oblast hudby a spirituality dalo prostor pro uchopení této problematiky, jež může vycházet z náboženských kontextů, ale i z osobních projevů mystiky či ze vzájemného vztahu společnosti a spirituálního světa.
Již tradiční dvoudenní setkání akademiků, publicistů, hudebníků a veřejnosti zaměřené na lidovou, folkovou, etnickou a world music se uskutečnilo ve dnech 30. a 31. července 2019 v rámci multižánrového festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. A podobně jako se samotný festival rozšířil během třiceti čtyř let nad původní rámec folkové hudby, i kolokvium postupně překračuje vymezené hranice. Tentokrát zavedla tematika hudby a spirituality některé účastníky až do oblasti vážné hudby, jiné zase k hudbě populární. Častokrát se v příspěvcích komentuje vztah náboženství a dobové ideologie – pokud jsou v protikladu, význam duchovních písní se mění, zmenšuje, nebo dokonce ztrácí. Podrobně se tímto vztahem zabývají příspěvky o českých lidových duchovních písních, o německé edici pohřebních písní či o jednom dnes téměř zapomenutém autorovi dodnes velmi známých českých liturgických písní. Další příspěvek komentuje paradox existence náboženských odkazů v textech české populární hudby v době totality. Smyslem hledání duchovního významu v díle s duchovní nálepkou, ale živelného, bouřlivého obsahu se zabývá další text. Specifický vztah české společnosti k americkým duchovním písním – spirituálům – je předmětem několika příspěvků. I v nich autoři ukázali, jak dobová ideologie ovlivnila přijetí a prezentaci této hudby v českém prostředí (na pódiích či v kostelích) a jak se s ohledem na funkci duchovních písní měnily jejich české texty ve srovnání s americkými originály.  Na stránky sborníku se dostal také ojedinělý pohled Američana, který komentuje transformaci americké duchovní hudby v České republice. Navzdory všem ideologiím stále zůstávají příběhy Starého zákona – konkrétně Žalmy a Píseň písní – inspirací pro textaře současných českých hudebních skupin, jak dokládá další příspěvek.
Za hranice vlivu katolického či evangelického náboženství na hudbu se vydalo několik příspěvků. Ve sborníku najdete pojednání o možné interpretaci lidové písně prostřednictvím myšlenek vykladače chasidismu Martina Bubera nebo o bohaté náboženské symbolice sefardské svatební písně z oblasti Středomoří. V příspěvku o hudebních stylech souvisejících s proměnou náboženství v důsledku významné migrace obyvatelstva odpovídá autor na otázku, zda je spiritualita v hudbě ohroženým druhem.
Diskusí na téma spiritualita a hudba se po oba dny kolokvia zúčastnili jak přednášející, tak další účastníci. Hostem debatujících byla druhý den také mladá skotská skupina Talisk, která se podělila o své názory a zkušenosti s lokální hudbou v globalizovaném světě.
Přestože ne všechny proslovené příspěvky jsou součástí sborníku, výsledek je velice kompaktní a nebojíme se říct, že svým obsahem i jedinečný. Texty různých autorů se vzájemně doplňují a přinášejí poznatky o dosud opomíjených nebo neprozkoumaných prvcích duchovního života a hudby. Věříme, že sborník příspěvků z náměšťského kolokvia 2019 bude pro všechny čtenáře obohacením či inspirací.

(úvodní text sborníku)

Od folkloru k world music: HUDBA A SPIRITUALITA

 • Marta Toncrová – Lucie Uhlíková | Částečná ztráta paměti aneb o lidových duchovních písních českých zemí (PDF)
 • Marta Toncrová – Lucie Uhlíková | Partial Memory Loss: Sacred Folk Songs of the Czech Lands (PDF)
 • Marta Ulrychová | Zapomenutá sbírka Rudolfa Hadwicha (PDF)
 • Jiří Plocek Vladimír Šťastný – zapomenutý autor „velehradské hymny“ a dalších duchovních písní(PDF)
 • Ondřej Skovajsa | „Už sa on ten suchý javor zelení“: filozofie Martina Bubera a živá lidová píseň(PDF)
 • Kateřina García | Mezi mořským přílivem a písečným břehem: světské a sakrální motivy v sefardské svatební písni(PDF)
 • Kateřina García | Between the Waves and the Sea Strand: Sacred and Profane Themes in a Sephardic Wedding Song(PDF)
 • Miloš Štědroň Janáčkova pozdní spiritualita (PDF)
 • Petr Dorůžka | Spiritualita v tavícím kotlíku: jak korespondují hudební fúze a synkretická náboženství (PDF)
 • Irena PřibylováČeská stopa: afroamerické spirituály v koncertní síni (PDF)
 • Jan Sobotka Putování od reformy k tradici. Počátky rytmických mší v českých katolických kostelích (PDF)
 • Kristýna Navrátilová | Černošské spirituály a gospely v českém prostředí v letech 1948–1989 (PDF)
 • Milan Tesař | Žalmy a Píseň písní – starozákonní inspirace pro současnou písňovou tvorbu(PDF)
 • Aleš Opekar | Bůh si zakryl tvář. Náboženské odkazy v nenáboženských významech textů v české populární hudbě(PDF)
 • Lee Bidgood | Believing and Singing: Translating Songs of Faith in the Czech Republic(PDF)
 • Medailony autorů (PDF)
 • Notes on Contributors (PDF)