KOLOKVIUM 2008

Téma roku 2008, Hledání kořenů: nepřerušená cesta, inspirovalo přítomné k zamyšlení nad minulostí, přítomností i budoucností, především v souvislosti s hudbou a hledáním identity.

Na pátém jubilejním kolokviu byly prezentovány jak pohledy lidí z centra dění, tak pozorovatelů stojících mimo, odezněly zde velmi různorodé příspěvky - od ryze odborných, přinášejících nová fakta či pohledy na dané téma, až po filosoficky laděná zamyšlení. Předmětem zájmu se stala především česká a moravská lidová hudba, ale také hudba trampská a hudba Afriky, Ameriky, Asie a Evropy jak ve své ryzí podobě, tak přetavená do world music. Zatímco pro Čechy je až příliš samozřejmé, že se vyjadřují zasvěceně k hudbě světa, opačný pohled je překvapil - totiž když Američan mluvil o českém cimbálu v USA. Na kolokviu se hovořilo také o roli médií (zvukových, filmových) při zachování lidového dědictví. Překvapivě došlo i ke zpochybnění role nedávno přijatého termínu world music.

Ozdobou kolokvia jsou odpolední fóra se zahraničními hosty festivalu Folkové prázdniny. V roce 2008 o své hudební cestě vyprávěli americký etnomuzikolog David Evans, specialista na jižanské blues, a mladý americký hudebník Tim Eriksen, propagátor sborového zpěvu náboženských písní v tradici tzv. tvarových not.

(z úvodního textu sborníku)

Hledání kořenů: NEPŘERUŠENÁ CESTA

 • OBSAH (PDF)
 • Úvodem (PDF)
 • Jiří Plocek  | A jaké kořeny vlastně hledáme? (PDF)
 • Jiří Moravčík | Potřebujem ještě termín world music? (PDF)
 • Petr Dorůžka | Kořeny – pro jednoho intelektuální spekulace, pro jiného samozřejmost (PDF)
 • Aleš Opekar | World music v českém rozhlase: svár folklorních kořenů a etnomodernizací (PDF)
 • Milan Tesař | Trampská píseň: czech, nebo world music? (PDF)
 • Jan Sobotka | T jako texas, T jak Thelma, T jak jak Tillandsia usneoides (PDF)
 • Irena Přibylová | Greentrax: tradice a dnešek (PDF)
 • Janyl Jusubjan | Hudba jako výzva pro ženy ve Střední Asii (PDF)
 • Helena Bretfeldová | Tři jubilanti a trojí cesta k reflexi kořenů lidové kultury (PDF)
 • Jesse A. Johnston | Hudební kořeny – cimbál v Bačově české kapele (PDF)
 • Adresář autorů (PDF)

 

Searching for Roots: A JOURNEY UNINTERRUPTED

 • CONTENS (PDF)
 • Introduction (PDF)
 • Jiří Plocek | What Kind of Roots Are We Really Looking for? (PDF)
 • Jiří Moravčík | Do We Still Need the Term World Music? (PDF)
 • Petr Dorůžka | Roots: Intellectual Speculation for Some, a Matter of Fact for Others (PDF)
 • Aleš Opekar | World Music on Czech Radio: a Contention between Traditional Roots and Ethnic Modernizations (PDF)
 • Milan Tesař | Tramp Song: Czech, or World Music? (PDF)
 • Jan Sobotka | T for Texas, T for Thelma, and T for Tillandsia usneoides (PDF)
 • Irena Přibylová | Greentrax:  Tradition Today (PDF)
 • Janyl Jusubjan | Music as Challenge for Women of Central Asia (PDF)
 • Helena Bretfeldová | Three Anniversaries, and a Tripple Journey to a Reflection of Folk Culture (PDF)
 • Jesse A. Johnston | Instrumental Roots: The Dulcimerin Bacova´s Ceska Kapelaa (PDF)