KOLOKVIUM 2005

Před dvěma lety se v Náměšti na Oslavou uskutečnilo první mezinárodní kolokvium, které se věnovalo transformaci lidové hudby do současných hudebních žánrů a otevřelo toto téma nejen z pozic odborných badatelů, ale i publicistů, hudebních kritiků a praktických muzikantů. Česko-anglický sborník přednesených příspěvků Od folkloru k world music byl téhož roku (2003) vydán Městským kulturním střediskem v Náměšti nad Oslavou.

V červenci 2005 se uskutečnil - opět v rámci hudebního festivalu Folkové prázdniny a opět za finančního přispění Visegradského fondu - druhý ročník mezinárodního kolokvia, tentokrát s tématem Od Východu na Západ a od západu na východ... Prostupování vlivů a inspirací bez geografických a jiných bariér do různých hudebních žánrů a aktivit vycházejících z odkazu lidové tradice je paralelou i pro vývoj obchodní sféry a mediálního trhu s touto problematikou. Účastníci kolokvia ani tentokrát nehledali definice termínů, ale pokusili se o pestrou paletu názorů, které jsou možnými příklady k diskusi na dnes už velmi širokém poli zahrnujícím nejen studium folklorní tradice, ale také rozmanité podoby jevů z ní pramenící.

(z úvodního textu sborníku)

 

OD VÝCHODU NA ZÁPAD A OD ZÁPADU NA VÝCHOD

 • OBSAH (PDF)
 • Úvodem (PDF)
 • Irena Přibylová | Od východu na západ a zpět (PDF)
 • Martina Pavlicová | Folklorní festival – křižovatka kultur? (PDF)
 • Petr Dorůžka | World music: infrastruktura v kulturním panoramatu Evropy (PDF)
 • Jiří Moravčík | Kelti a Bójové (PDF)
 • Jan Sobotka | Oh brother, Where Art Thou?...po pěti letech (PDF)
 • Milan Tesař | Prolínání world music a komerční hudby v českých médiích (PDF)
 • Helena Bretfeldová | Role hudebních vydavatelství v prezentaci regionální muzikantské tradice (PDF)
 • Marcin Skrzypek | Hledání společných hodnot (PDF)
 • Jiří Plocek | Východní a západní vlivy očima muzikanta (PDF)
 • Adresář autorů (PDF)

 

FROM THE EAST TO THE WEST AND FROM THE WEST TO THE EAST

 • CONTENS (PDF)
 • Introduction (PDF)
 • Irena Přibylová | From the East to the West and Back Again (PDF)
 • Martina Pavlicová | The Folklore Festival: A Crossroad of Cultures? (PDF)
 • Petr Dorůžka | World Music: The Infrastructure of Europe’s Cultural Panorama  (PDF)
 • Jiří Moravčík | The Celts and the Boemi (PDF)
 • Jan Sobotka | Oh Brother, Where Art Thou?...after Five Years (PDF)
 • Milan Tesař | The Merging of World Music and Commercial Music in the Czech Media (PDF)
 • Helena Bretfeldová | The Role of Music Publishers in the Presentation of Regional Music Traditions (PDF)
 • Marcin Skrzypek | In Search of the Commonwealth Values (PDF)
 • Jiří Plocek | Eastern and Western Influences through the Eyes of a Musician (PDF)
 • The List of Authors (PDF)