KOLOKVIUM 2011

Za osm ročníků své existence získalo mezinárodní kolokviumZa osm ročníků své existence získalo mezinárodní kolokviumv Náměšti nad Oslavou svou ustálenou podobu i stálý okruh lidípřipravených diskutovat o současné hudbě s lidovými kořeny. Přesto jekaždý ročník něčím výjimečný: samozřejmě téma je vždy nové, ale jsoutu i noví hosté, nové pohledy na věc a z debat po přednáškách vyplynei úplně nové téma na příští rok.

V červenci 2011 se účastníci náměšťského setkání zaměřeného nalidovou, folkovou, etnickou hudbu a world music zabývali cestami zavizí. Toto téma bylo záměrně blízké i hlavnímu tématu festivalu Folkovéprázdniny „Cesty – Oslava houževnatosti“. Jaký význam má cestav hudebním světě? Jak důležitá je osobnost, která se vydá neprošlapanoucestou za svou vizí? Ačkoli i sama cesta někdy může být cílem, přece jenjasný bod, ke kterému směřujeme, dává putování smysl. Cesty hudebnímohou být ryze osobní poutě, po kterých se vydává tvůrce a jehoindividualita, mohou to být silné proudy, jež jsou podmíněny mnohaspolečenskými okolnostmi, mohou to být rovněž prolnutí, jež posunujížánry i tvůrce samotné. Cesty za vizí nejsou vždy přímé, často bývajítrnité, zavádějící do slepých uliček, někdy jsou uběhnuty rychle, jindyse zdolávají celý život. Jejich smysl však zůstává naplněn, neztratí-li sepředstava, za kterou se putuje.

(z úvodního textu sborníku)

 Od folkloru k world music: CESTY ZA VIZÍ

 • OBSAH (PDF)
 • Úvodem (PDF)
 • Introduction (PDF)
 • Lubomír Tyllner| Předešli dobu aneb Malé vize české folkloristiky (PDF)
 • Lucie Uhlíková | Josef Černík a jeho cesty za lidovou písní (PDF)
 • Martina Pavlicová | Lidová kultura volně k použití - zamyšlení nad její ochranou a využíváním (PDF)
 • Miloš Štědroň | Několik marginálií k vizím hudby po zážitcích postmoderny (PDF)
 • Alžbeta Lukáčová | Ideál "slovenského zvuku" a jeho naplnenie v diele Svetozára Starčinu (PDF)
 • Jiří Plocek | Vizionáři: meditace nad vizemi a jejich plody (PDF)
 • Milan Tesař | Písničkáři na cestě (PDF)
 • Aleš Opekar | Polka. Od lidových kořenů přes měšťanské bály až k postmoderním fúzím aneb Z východních Čech do Jižní Ameriky (PDF)
 • Jan Sobotka | Když dva dělají totéž... Bratři Seegerové (PDF)
 • Irena Přibylová | Slyšíš mé volnání? Cesta za vizí, která začala v osadě Rosine v Kentucky (PDF)
 • Petr Dorůžka | Blues a jeho paralely: ďáblova hudba, anebo výtvor hudebních vizionářů? (PDF)
 • Jiří Moravčík | Objevit, proslavit, zachránit (PDF)
 • Helena Bretfeldová | Cesta za písní pouště. Indický sběratel Kishore Sharma a jeho vize záchrany rádžastánské hudby pouště (PDF)
 • Medailony autorů (PDF)