KOLOKVIUM 2006

Termín world music dnes najdete v podtitulku většiny velkých festivalů, obvykle vedle slov etnická hudba nebo folk. Co přesně je world music a jaké má možnosti, o tom se mluvilo na mezinárodním kolokviu v Náměšti nad Oslavou už potřetí. World music je termín, který vypustili do světa britští prodavači hudby v roce 1987. „Hudba světa“, jak zní doslovný překlad, existovala samozřejmě už dříve. Jako samostatný moderní žánr naznačuje spojení soudobé populární západoevropské hudby s tradiční hudbou odjinud.

V roce 2003 se na mezinárodním kolokviu v Náměšti mluvilo o vztahu lidové a etnické hudby k world music, v roce 2005 o hudebních rozdílech a vzájemných vlivech východních a západních částí světa.Téma roku 2006, Kouzla a world music, bylo neobyčejně bohaté a bohužel ne všechno najdete v tomto sborníku: účastníci kolokvia totiž také besedovali s britskou zpěvačkou a houslistkou Elizou Carthy a jejími kolegy Spiersem a Bodenem o lidové hudbě a tanci v Anglii,vyptávali se japonského fotografa Koha Okabeho na jeho výběr fotografií ze světových festivalů a poslouchali výběr alternativní a léčivé hudby ze sbírky Vlastimila Marka.

Kolokvium o world music se u nás zatím nekoná ani na akademické půdě, ani v rámci jiného letního festivalu. Setkání publicistů, novinářů a akademiků tak má stále své opodstatnění a své kouzlo.

(z úvodního textu sborníku)

 Kouzla ve world music: OD RITUÁLŮ K WEBOVÝM STRÁNKÁM

 • OBSAH (PDF)
 • Úvodem (PDF)
 • Martina Pavlicová | Duše lidu a její objevitelé (PDF)
 • Petr Dorůžka | Tarantismus: Evropa má své vlastní léčebné rituály (PDF)
 • Janyl Chytyrbaeva | Kouzlo snů v kyrgyzském vyprávění příběhů (PDF)
 • Bernard Garaj | Modely tradovania folklóru na vybraných príkladoch zo slovenskej ľudovej hudby (PDF)
 • Milan Tesař | Romská hudba v českých zemích na začátku třetího tisíciletí (PDF)
 • Vlastimil Marek | Hudba jako Cesta (PDF)
 • Irena Přibylová | Kouzlo slova v hudbě (PDF)
 • Jiří Plocek | Symboly – kouzelné klíče k duši (PDF)
 • Jiří Moravčík | Africká hudba uprostřed Evropy (PDF)
 • Adresář autorů (PDF)

 

The Magic in World Music: FROM RITUALS TO WEB PAGES

 • CONTENS (PDF)
 • Introduction (PDF)
 • Martina Pavlicová | The Soul of the Folk and Its Discoverers (PDF)
 • Petr Dorůžka | Tarantism: Europe Has Its Own Healing Rituals (PDF)
 • Janyl Chytyrbaeva | The Magic of Dream in Kyrgyz Storytelling (PDF)
 • Bernard Garaj | Models of Transmitting Folklore Using Selected Examples from Slovak Folk Music (PDF)
 • Milan Tesař | Romani Music in Czech Lands at the Beginning of the Third Millennium (PDF)
 • Vlastimil Marek | Music is the Way (PDF)
 • Irena Přibylová | The Magic of the World in Music (PDF)
 • Jiří Plocek | Symbols – Magic Keys to the Soul (PDF)
 • Jiří Moravčík | Africian Music in the Heart of Europe (PDF)
 • The List of Authors (PDF)