KOLOKVIUM 2007

Hudební kolokvium v Náměšti nad Oslavou se pomalu stává tradicí. I když se předkládaná témata liší, je jasné, že se vždy budou  zkoumat nejrůznější podoby lidové písně a její vliv na současnou populární hudbu. Téma roku 2007 – Mé srdce je na Vysočině – oslovilo přítomné hudebníky, publicisty a badatele různou měrou. Mluvili o horách i vrchovině, o drsném životě, který má vliv na vznik písně či hudebního nástroje, o vynikajících hudebnících a skladatelích, které jejich rodné prostředí formovalo, o rozdílu mezi Východem a Západem, Severem a Jihem. Našli společné rysy hor a nížin a dokonce i pouští v jejich izolaci, kvalitu výpovědi v autentickém prožitku.Kolokvium roku 2007 mělo svůj mezinárodní přesah nejen v přednesených příspěvcích, ale i v otevřených odpoledních fórech: kruhové debaty se zúčastnili členové italské hudební skupiny Nidi D´Arac a Zuzana Nowak, Britka s českými kořeny a hudební zkušeností ze Zimbabwe.

Přestože město Náměšť nad Oslavou leží na Českomoravské vysočině, na začátku vysočinského kolokvia zazněla mimo jiné i slavná báseň skotského romantického autora Roberta Burnse: Mé srdce je na Vysočině. A i když o Burnsovi nikdo nepřednášel, všichni by se asi podepsali pod jeho řádky, které říkají: Srdce mám na Vysočině, ne tady, srdce mám na Vysočině, ať jdu, kam jdu.

(z úvodního textu sborníku)

MÉ SRDCE JE NA VYSOČINĚ

 • OBSAH (PDF)
 • Úvodem (PDF)
 • Jiří Plocek | Duše Vysočiny (PDF)
 • Bernard Garaj | Ľudová hudba vrchárov na strednom Slovensku (PDF)
 • Helena Bretfeldová | Drsná srdečnost horňáckých hudců (Majstr Jožka Kubík a jeho následovníci) (PDF)
 • Irena Přibylová | Osamělost bílého muže aneb Americká horalská muzika na příkladu Billa Monroea (PDF)
 • Milan Tesař | Zločin jako téma ve world music (PDF)
 • Jan Sobotka  | Od drsnosti tam a zase zpět (PDF)
 • Petr Dorůžka | Modelové typy hudby z nížin i vysočin (PDF)
 • Vlastimil Marek | Intuice vesus racionalita: omyly a pasti západního přístupu k psaní a hraní hudby (PDF)
 • Jiří Moravčík | Příběhy z Vysočiny, které nechceme slyšet (PDF)
 • Adresář autorů (PDF)

 

MY HEART´S IN THE HIGHLANDS

 • CONTENS (PDF)
 • Introduction (PDF)
 • Jiří Plocek | The Soul of the Highlands (PDF)
 • Bernard Garaj | The Folk Music of Highland men in central slovakia (PDF)
 • Helena Bretfeldová | the rough cordiality of the Highland Players: Master Jožka Kubík and his Followers (PDF)
 • Irena Přibylová | The Loneliness of a White Man, Or, the American Mountain Music of Bill Monroe (PDF)
 • Milan Tesař | Crime as a Theme of World Music (PDF)
 • Jan Sobotka | From Roughness and Back Again (PDF)
 • Petr Dorůžka | Both Lowland and Highland Model Types of Music (PDF)
 • Vlastimil Marek | Intuition versus Rationality: Mistakes and Traps of the Western Approach to Composing and Playing Music (PDF)
 • Jiří Moravčík | Stories from the Highlands that We Don´t Want to Listen To (PDF)
 • The List of Authors (PDF)