KOLOKVIUM 2016

Hudební festival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou již potřinácté (26.–27.7.2016) nabídl jako součást svého programu odborné kolokvium zaměřené na oblast hudby folklorní, folkové a etnické, na široký žánr tzv. world music a také na hudbu vážnou, spjatou ovšem nějakým způsobem s hudbou tradiční. Účastníci kolokvia mohli opět po dva dny sledovat přednášky muzikologů, etnologů, etnomuzikologů, hudebních publicistů, rozhlasových redaktorů, v neposlední řadě pak také samotných muzikantů. Kolokvium je od počátku platformou pro setkávání příslušníků akademické obce s hudebními publicisty a hudebníky. Účastníci se každoročně snaží najít společnou řeč na předem dané téma. V roce 2016 neslo kolokvium název Od folkloru k world music: Na počátku bylo...

Podle filozofa Jana Sokola teprve odchodem člověka se stává jeho život příběhem, tak jako obraz musí mít svůj rám. Osobní příběh vždy začíná a končí, ale činnost, která život naplňovala, končit nemusí. I ona má však někde své počátky – někdy ryze osobní, jindy svázané s tradicí, s módními vlnami, s výraznými vzory. Právě úvahy o vzniku hudebních projevů, jejich vývoji, konci, anebo naopak pokračování byly základem tématu mezinárodního kolokvia Od folkloru k world music: Na počátku bylo… Začátky mohou být různorodé: slavné, ale i neslavné, některé chtěné, jiné lze označit jako kouzlo nechtěného. U některých stálo na počátku velké očekávání, následovalo však zklamání. Jindy ale velký úspěch. Některé momenty spjaté s vývojem hudební kultury jsou dnes již historií, jiné předznamenaly zformování výrazných proudů či žánrů. Někdy se dají vystopovat osobní či společenské příčiny jejich vzniku, jindy se o nich jen dohadujeme. Hledání odpovědí na otázku „proč něco bylo, není, anebo je“ patří ale k tomu nejzajímavějšímu momentu při studiu kultury a hudby zvlášť.

(z úvodního textu sborníku)

Od folkloru k world music: NA POČÁTKU BYLO ...

 • Marta Toncrová | Na počátku byla politika: několik glos k tzv. guberniální sběratelské akci (PDF)
 • Marta Toncrová | At the Beginning, There Was Politics: Some remarks concerning a gubernatorial collecting (PDF)
 • Matěj Kratochvíl | Fetiš nejstaršího zvuku. Věda, politika a fascinace počátky nahrávání zvuku (PDF)
 • Martina Pavlicová | Ochrana kulturního dědictví – počátek příběhu s otevřeným koncem (PDF)
 • Martina Pavlicová | The Safeguarding of Cultural Heritage: A beginning of an open-ending story (PDF)
 • Lucie Uhlíková | Inovace tradice: fenomén mužských sborů na Slovácku a jeho počátky (PDF)
 • Lucie Uhlíková | The Innovation of Tradition: Male folk voice choirs in the Slovácko region and their beginnings (PDF)
 • Marta Ulrychová | Flauto dolce rinascito. Využití zobcových fléten v českých folklorních souborech na přelomu 60. a 70. let minulého století (PDF)
 • Julia Ulehla | Odkaz předků: Moravský folklór a městská avantgarda (PDF)
 • Julia Ulehla | Conjuring Ancestors: Moravian Folklore in the Urban Avant-Garde (PDF) (PDF s foto)
 • Jan Sobotka | Třikrátk pramenům blues (PDF)
 • Irena Přibylová | Je na západ cesta dlouhá: Kovbojská písnička v českých zemích 1919–1949 (PDF)
 • Jiří Plocek | Co vše může způsobit vlna aneb pátrání po počátcích a významu hudby (PDF)
 • Petr Dorůžka | Konjunktura ideologicky podvratné hudby v poválečné Evropě: dramatický sled příčin a následků na časové ose 20. století (PDF)
 • Jiří Moravčík | Tuaregové na Sibiři, v arizonské poušti, Paříži a v interakci s popkulturou (PDF)
 • Milan Tesař | Na počátku bylo slovo a tomu slovu nikdo nerozuměl… (PDF)
 • Aleš Opekar | Opus nula. Juvenilie a jejich potenciál na příkladu Lenky Dusilové (PDF)
 • Boris Klepal | Bronius Kutavičius: world music v klasických formách (PDF)
 • Lenka Morávková | Bratři Baschetové a jejich zvukové sochy: Dotýkejte se a hrajte! (PDF)
 • Medailony autorů (PDF)