KOLOKVIUM 2010

Hudba a rituál je neomezené tematické spojení. Hudba v nejširším slova smyslu, třeba jen zvuky a rytmus, byla často součástí rituálů u rozličných etnik světa, má symbolické významy v řadě náboženských systémů, je neodmyslitelně spjata s liturgií a věrskými projevy mnoha církví. Hudba sama a její poslech však může být pro příjemce také rituálem, ať už osobním, či v rovině kulturní anebo subkulturní. Rituál opakovaně přesahuje každodenní bytí člověka. Nemusí to vždy být jen směrem k posvátnému nad námi, ale také k tomu, co je uvnitř každého z nás. Hudba je vyjádřením těchto cest.

Hudba a rituál se staly hlavním tématem sedmého mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, folkovou a etnickou hudbu a world music v Náměšti nad Oslavou. Setkání které se už tradičně uskutečnilo v rámci týdenního letního multižánrového festivalu Folkové prázdniny, se konalo 27. a 28. července 2010. Své názory na hudbu a rituál a zkušenosti s nimi tu představili uznávaní badatelé, hudebníci, novináři a hudební redaktoři, členové účinkujících skupin a souborů i začínající etnomuzikologové. Mluvili, hráli na hudební nástroje, odkazovali na notové záznami, předváděli příklady z filmu a internetu. Výběr z toho nejzajímavějšího shrnuje tento sborník.

(z úvodního textu sborníku)

 Od folkloru k world music: HUDBA A RITUÁL

 • OBSAH (PDF)
 • Úvodem (PDF)
 • Introduction (PDF)
 • Jiří Plocek | Rituál – kde jej hledat? (Pokus o sebezpytující esej)  (PDF)
 • Miloš Štědroň | Opera a rituály. Několik tezí z doby geneze důležité formy (PDF)
 • Martina Pavlicová – Lucie Uhlíková | Pohřební pláč: přechodový rituál a katarze lidského smutku (na příkladu záznamů z Moravy) (PDF)
 • Daniela Stavělová | Tanec jako součást rituálního jazyka (PDF)
 • Veronika Fousková | Poslední nositelé předválečných židovských liturgických melodií na Moravě – rodina Neufeldova (PDF)
 • Janyl Jusubjan | Ztracené a znovunalezené tance Střední Asie (PDF)
 • Alžbeta Lukáčová | Ritualizácia produkcie slovenských ľudových hudieb na národno-deklaračných podujatiach (PDF)
 • Milan Tesař | Potřebují dnes muzikanti rituály? (PDF)
 • Aleš Opekar | Rituály v populární hudbě (PDF)
 • Petr Dorůžka | Rituály tajené před diktátory aneb „podvratná“ hudba na několik způsobů (PDF)
 • Jiří Moravčík | Od falešnosti k původnosti (PDF)
 • Adresář autorů (PDF)