KOLOKVIUM 2012

Devátý ročník mezinárodního kolokvia v Náměšti nad Oslavou, konaného jako doprovodná akce festivalu Folkové prázdniny a zaměřeného především na oblast hudby lidové, etnické, folkové a na široký proud označovaný termínem world music, představil vedle stabilního okruhu přednášejících z řad akademické obce či hudební publicistiky také několik nových účastníků. Všechny spojoval zájem o hudbu „od folkloru k world music“ a idea podělit se o své názory, zjištění či výzkumy, které se tak či onak vázaly k tématu setkání – hudbě a bariérám.

Téma kolokvia, které jako každoročně souviselo s hlavní ideou festivalu Folkové prázdniny, se na první pohled mohlo někomu jevit protikladně. Hudba sama totiž většinou bariéry nevytváří, naopak buduje pomyslné pěšiny a mosty, kterými překlenuje vzdálenosti vnitřní i vnější, geografické, časové i ty mezi lidmi, nebo ty, jež jsou ukryty v nás. Bariéry však mnohdy vyrůstaly z nastolených společenských pravidel, a řada hudebních vyjádření tak nebyla určena pro všechny. V tradiční lidové kultuře byl důsledně dodržován mužský a ženský princip hudebních projevů, ať již ve spojení s obřady a obyčeji, nebo se všední každodenností. Omezení vytvářel hudební život etnických a náboženských společenství, sociální status či již zmíněná pozice genderová. Bariéry v průběhu doby vyrůstaly také ze stereotypů myšlení, které předpokládaly, co je vhodné a co nikoli, a které se dotýkaly celého spektra hudební kultury. Překonávání bariér často ve výsledku přineslo novou hudební hodnotu, jejich neměnnost naopak uchovala kulturní specifika, která by se možná jinak rozplynula. Překonat osobní či společenskou bariéru ve vztahu k hudbě mohl také každý člověk, pro kterého tento fenomén nebyl a není pouhou nedůležitou kulisou. Překážky museli na cestě k posluchači zdolávat i sami tvůrci, pokud se jejich hudba vymykala z dobového kánonu estetických nebo politických náhledů.

(z úvodního textu sborníku)

Od folkloru k world music: HUDBA A BARIÉRY

 • OBSAH (PDF)
 • Úvodem (PDF)
 • Introduction (PDF)
 • Marta Toncrová  | Lidová píseň a bariéry (PDF)
 • Lucie Uhlíková | Pravé perly písňové: edice českých lidových písní a rakouská cenzura (PDF)
 • Marta Ulrychová | Jindřich Šimon Baar a lidová píseň (PDF)
 • Jarmila Procházková | Bariéry a limity etnomuzikologického výzkumu na příkladu nahrávacích akcí Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku v letech 1909–1912 (PDF)
 • Alžbeta Lukáčová | Prekonané bariéry? Ženy-hudobníčky v slovenskej ľudovej ansámblovej hudbe (PDF)
 • Juraj Hamar | Folklór na scéne – bariéry a medze interpretácie (PDF)
 • Miloš Štědroň | Pražská operní slavnost Phasma Dionysiacum (1617) jako doklad bariér mezi českou společností a habsburskou mocenskou garniturou v předvečer třicetileté války (PDF)
 • Jana Virágová | Problematika hudby v islámu. I přes zákaz hudba zní... (PDF)
 • Milan Tesař | Bariéry folkových předsudků (PDF)
 • Jiří Moravčík | Zamyšlení nad českým hudebním konzervatizmem na letních festivalech (PDF)
 • Irena Přibylová | Po stopách dobra (PDF)
 • Aleš Opekar | Opatrné černobílé námluvy v hudbě Jižní Afriky (PDF)
 • Jan SobotkaRace a hillbilly - černobílé slyšení světa? (PDF)
 • Petr Dorůžka | Jak objevujeme hudbu světa, 1853–2012 (PDF)
 • Jiří Plocek | Hudba a bariéry (meditace o povaze hudby) (PDF)
 • Medailony autorů (PDF)