KOLOKVIUM

Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí do Náměšti nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické obce (etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology a estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž se všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit ostatním oblast svého zájmu.
Příspěvky jsou každoročně publikovány v recenzovaném sborníku, který je dostupný jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi – Archiv příspěvků z kolokvií.


21. ročník Mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, folkovou, etnickou hudbu a world music

Od folkloru k world music: Cesty hudby v generacích

Náměšť nad Oslavou, 29. července – 1. srpna 2024
Místo: podkroví Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou (Masarykovo nám. 104) ZMĚNA!
Vstup volný

kolokvium logo 2024

 

Předběžný program prezentační části kolokvia

úterý 30. 7. 2024
9.30 – 10.00 registrace účastníků (podkroví Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou (Masarykovo nám. 104) ZMĚNA!)
10.00 – 10.10 krátké přivítání a úvod
10.10 – 10.25 Bernard Garaj: Generačný a mimogeneračný aspekt ako determinant udržiavania a rozvíjania hudobnej tradície v minulosti a súčasnosti
10.30 – 10.45 Marta Ulrychová: Chebsko – region zaniklých, mizejících a oživovaných tradic
10.50 – 11.05 Juraj Hamar: Premeny tradície v muzikantských rodoch v Terchovej
11.10 – 11.30 přestávka
11.30 – 11.45 Radvan Markus: Sessiony a kapely: tradice a inovace v irské hudbě
11.50 – 12.05 Matěj Kratochvíl: Zmražené generace: Umělá inteligence jako nositel(ka) tradice
12.10 – 12.25 Iivi Zájedová: Cesta hudby napříč generacemi na příkladu festivalu písně v Estonsku
12.30 – 14.00 přestávka
14.00 – 14.15 David Livingstone: Příští generace: Peggy a Mike Seegerovi
14.20 – 14.35 Matthew Sweney: Čert ví (kdy kotvy zvednem)? Mapování cesty sea shanteys v generacích
14.40 –14.55 Lee Bidgood: a New Generation of Bluegrass-Related Czech Comics
15.00 –16.00 diskuse k přednáškám

středa 31. 7. 2024
10.00 – 10.15 Jiří Moravčík: Zakaria Ibrahim: Pyramida egyptské tradiční hudby
10.20 – 10.35 Milan Tesař: Vliv otců na tvorbu a kariéru současných hvězd world music 
10.40 – 10.55 Petr Dorůžka: Reedice archivních nahrávek, detektivní práce v hudební historii
11.00 – 11.20 přestávka
11.20 – 11.35 Aleš Opekar: Rywologie. Díky čemu byly trampské písně skupiny Hoboes vnímány jako moderní?
11.40 – 11.55 Jarmila Procházková: Půlstoletí obecné a individuální zpěvnosti v zrcadle hudebních aktivit Marcely T. z Třebíče (příkladová studie)
12.00 – 12.20 Milan Zeibert: Hned se ti budu věnovat aneb Kantor jedné generace
12.30 – 14.00 přestávka
14.00 – 16.00 seminář, diskuse