KOLOKVIUM

Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí do Náměšti nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické obce (etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology a estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž se všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit ostatním oblast svého zájmu.
Příspěvky jsou každoročně publikovány v recenzovaném sborníku, který je dostupný jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi – Archiv příspěvků z kolokvií.


17. ročník Mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, folkovou, etnickou hudbu a world music

Od folkloru k world music: Hudba a prostor

Náměšť nad Oslavou, 28.–29. červenec 2020
Místo: sál areálu CETT, Náměšť nad Oslavou
Vstup volný

kolokvium logo 2020

Výzva k účasti / žádost o odborné příspěvky

Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou s potěšením oznamuje konání 17. mezinárodního kolokvia se zaměřením na lidovou, folkovou a etnickou hudbu a world music. Kolokvium se uskuteční ve dnech 28. – 29. července 2020 v sále areálu CETT v Náměšti nad Oslavou. Kolokvium se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

Pro letošní kolokvium byl zvolen název Od folkloru k world music: Hudba a prostor.

Slovník jazyka českého uvádí, že prostor je prostředí či místo blíže neomezené, neohraničené, nevymezené. Propojíme-li prostor s hudbou, pak v obecném slova smyslu nemůže existovat bariéra, která by je rozdělila. V životě člověka však prostor hranice má: je dán místem jeho zrození či bytí, jeho myšlením či praktickým směřováním. Je to osobní vymezení v jinak neohraničeném prostoru. I hudba má dvojí dimenzi – podstata její existence je nekonečná, žije však v prostoru, který je vždy nějak definován: napříč staletími, regiony, zeměmi i kontinenty, sociálními vrstvami, hudebními funkcemi, možnostmi interpretace či samotnými tvůrci. Hudba a prostor mohou tedy společně existovat jako nekonečná entita i jako ostrovy, u kterých je možné zakotvit, odplout jinam, nebo je vůbec neopustit.  

Organizátoři kolokvia se těší na návrhy příspěvků od badatelů, hudebníků, členů skupin a souborů, organizátorů, novinářů a zástupců dalších profesí, které mají blízko k hudbě lidové, folkové, etnické a world music. Kolokvium bude mít dva jednací jazyky – češtinu a angličtinu. Příspěvky na kolokvium jsou omezené časem do 15 minut (tj. asi 5 normostran či 9000 úhozů). Vybrané přednesené příspěvky budou zveřejněny ve sborníku.

Přihlášky na kolokvium a návrhy příspěvků zašlete nejpozději do 31. května 2020. 
Do přihlášky, prosím, uveďte:
- název příspěvku česky a anglicky
- obsah příspěvku v délce zhruba 200 slov, česky i anglicky
- požadavky na audiovizuální techniku
- jméno přednášejícího (případně tituly)
- jméno instituce či organizace, kterou zastupujete
- svou poštovní adresu
- svůj e-mail
- číslo telefonu

Přihlášky na kolokvium a návrhy příspěvků zašlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na tuto adresu se také obracejte s případnými dotazy.
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2020. Zprávu o zařazení Vašeho příspěvku Vám zašleme do poloviny června.

Účastníci dostanou zároveň předběžný program kolokvia. Organizátoři poskytnou registrovaným účastníkům, kteří budou přednášet, ubytování zdarma na dvě noci v Náměšti nad Oslavou, tedy 27. a 28. července.
Vzhledem k tomu, že jubilejní 35. ročník festivalu Folkové prázdniny se přesouvá na rok 2021, a také vzhledem k přepokládaným hygienickým a organizačním opatřením, přistoupili jsme k následujícím organizačním úpravám kolokvia:
• Místem konání bude sál v areálu CETT v Náměšti nad Oslavou. Tento prostor lépe vyhovuje očekávaným hygienickým opatřením (větší prostora, větší rozestupy, sociální a hygienické zabezpečení, atd.). Bližší informace ještě pošleme.
• Letošního ročníku kolokvia se budete moci zúčastnit i vzdáleně prostřednictvím videokonference.
• Ubytování bude zajištěno v jednolůžkových pokojích (s výjimkou rodinných příslušníků).
• Stravování bude přizpůsobeno aktuálním hygienickým opatřením.
• Prezentované příspěvky budou honorovány. Podrobnosti ještě oznámíme.
• V úterý večer proběhne speciální koncert, na který budou mít prezentující účastníci kolokvia přístup zdarma.

Prezentující účastníci kolokvia obdrží na začátku roku 2021 zdarma příslušný výtisk sborníku.
O dalších detailech budeme včas informovat.